Jezus beeld St. Lambertuskerk Horst

Over ons

Onze doelstelling: Stichting beheer kunstschatten Sint-Lambertus heeft ten doel het beheren, restaureren en verrijken van de historische voorwerpen in eigendom toebehorend aan het Kerkbestuur van de Sint Lambertuskerk te Horst.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:

  • Het onder de aandacht brengen van de St-Lambertuskerk en haar kunstschatten (mede door het fantastische boek “De hemel op aarde”).
  • Zorgdragen voor de regelmatige inspectie en het onderhoud van de kunstschatten.
  • Ondersteuning van het kerkbestuur bij het beleid ten aanzien van de Sint-Lambertuskerk en haar inventaris.

Er zijn binnen de stichting geen bezoldigde medewerkers. De bestuursleden zijn vrijwilligers.
Het bestuur wordt gevormd door:

  • De heer H.C.M. Billekens (voorzitter)
  • De heer H.G.L. Versleijen (secretaris/penningmeester)
  • De heer J.M.W.C. Schatorjé
  • De heer P.L.C.M. van Lieshout
  • De heer J.M.G. Kelleners

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op!

Lees hier onze Privacyverklaring.

 

ANBI-status

De stichting beschikt over de ANBI-status (= Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt daardoor als donateur aan Stichting Beheer Kunstschatten Sint-Lambertus bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. Ons RSIN/fiscaal nummer: 816679423

Onze stichting is afhankelijk van giften en subsidies. Daarnaast vragen wij bij de openstelling van de kerk aan de bezoekers een vrijwillige financiële bijdrage.

In 2013 hebben we als project de samenstelling en uitgifte van het boek “De hemel op aarde” afgerond. Ook mede door de opbrengsten van de verkoop van het boek kunnen we als stichting het hoofd boven water houden. Het onderhoud van de kunstschatten vergt echter meer dan dat. Voor een goed beleid zijn we afhankelijk van giften en donaties.

Klik hier voor onze financiële overzichten

Stand van zaken

In 2016 hebben we in het kader van de veiligheid de beelden in de kerk vastgezet. Daarnaast heeft SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg) in dat jaar de volledige inventaris aan beelden gecontroleerd en waar nodig enkele kleine restauraties uitgevoerd.

Een en ander heeft verder geleid tot een advies om met name het H. Hartbeeld een meer grondige restauratie te laten ondergaan.

Verder wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe multimediale presentatie en worden mogelijkheden onderzocht in samenwerking met het kerkbestuur om de kerk (gedeeltelijk) overdag permanent open te stellen.