Jezus beeld St. Lambertuskerk Horst

Over ons

De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus heeft als doel het roerend religieus erfgoed van de Sint-Lambertuskerk in Horst te beheren, restaureren en verrijken. We zien het ook als onze taak de kerk en haar prachtige archeologische en historische voorwerpen toegankelijk te maken en tentoon te stellen aan de inwoners en bezoekers van Horst aan de Maas.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:

  • Het onder de aandacht brengen van de Sint-Lambertuskerk en haar kunstschatten, mede door het fantastische boek “De Hemel op Aarde” en de schatkamer in de crypte van de kerk.
  • Zorgdragen voor de regelmatige, periodieke inspectie en het onderhoud van de kunstschatten.
  • Ondersteuning van het kerkbestuur bij het beleid ten aanzien van de Sint-Lambertuskerk en haar inventaris.

Er zijn binnen de stichting geen bezoldigde medewerkers. De bestuursleden zijn vrijwilligers. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Hennie Billekens (voorzitter)
  • Pedro van Lieshout (secretaris/penningmeester)
  • Deken (Wilson) Varela
  • Jos Schatorjé
  • Jacques Kelleners

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op!

Lees hier onze Privacyverklaring.

 

ANBI-status

De stichting beschikt over de ANBI-status (= Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt daardoor als donateur aan Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. Ons RSIN/fiscaal nummer: 816679423

Onze stichting is afhankelijk van giften en subsidies. Daarnaast vragen wij bij de openstelling van de kerk aan de bezoekers een vrijwillige financiële bijdrage.

In 2013 hebben we als project de samenstelling en uitgifte van het boek “De Hemel op Aarde” afgerond en in 2019 de inrichting van de “Schatkamer van Horst” in de crypte van de kerk. De opbrengst van de verkoop van het boek helpt ons als stichting het hoofd boven water te houden, maar het onderhoud van de kunstschatten vergt meer dan dat. Voor een goed beleid zijn we afhankelijk van giften en donaties.

Klik hier voor onze financiële overzichten

Huidige stand van zaken

In 2016 hebben we in het kader van de veiligheid de beelden in de kerk vastgezet. Daarnaast heeft SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg) in dat jaar de volledige inventaris aan beelden gecontroleerd en waar nodig enkele kleine restauraties uitgevoerd.

Een en ander heeft verder geleid tot een advies om met name het Heilig Hartbeeld een meer grondige restauratie te laten ondergaan.

Verder wordt er momenteel gewerkt aan een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Horst in het atrium van de kerk inclusief een nieuwe multimediale presentatie en aan de restauratie van de grafkelder van de familie Van Wittenhorst, waarvan de resten 2019 zijn blootgelegd.