Vooroorlogse kerk

Over de vroegste geschiedenis van de Horster kerk valt weinig met zekerheid te zeggen. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er in elk geval in de elfde eeuw een kerkje moet zijn geweest. De oudste schriftelijke vermelding van een kerk dateert uit 1219. Toch is het niet onmogelijk dat Horst al in de achtste of negende eeuw een kerkje of kapel heeft gekend.

Bouw nieuw godshuis

Waarschijnlijk begon omstreeks 1300 de bouw van een nieuw godshuis. In de eerste eeuwen daarna onderging deze kerk meerdere vergrotingen. Daardoor ontstond een hallenkerk, bestaande uit een schip en twee zijbeuken. Aan het einde van de zestiende eeuw kreeg de kerk de vorm die ze tot het einde van de negentiende eeuw behield. In tegenstelling tot haar voorganger had deze kerk ook een toren, die waarschijnlijk omstreeks 1400 werd gebouwd.

Vergroting van de kerk

Een forse groei van het aantal gelovigen maakte in 1869 vergroting van de kerk noodzakelijk. Pierre Cuypers, de latere architect van onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam, tekende voor het ontwerp. In 1925 werd de kerk opnieuw vergroot, ditmaal naar ontwerp van Caspar Franssen. In de herfst van 1944 raakte de kerk door oorlogsgeweld zodanig beschadigd dat naoorlogse nieuwbouw onvermijdelijk was.

Bestel het boek: "De Hemel op Aarde"

Wilt u meer paramenten bekijken? Dat kan! Bestel het boek: “De Hemel op Aarde” en bekijk de hele collectie kerkschatten die de Sint-Lambertuskerk¬†rijk is.