Huidige Kerk

De Sint-Lambertuskerk is een schepping van de Maastrichtse architect Alphons Boosten (1893-1951). Nadat oorlogsgeweld in 1944 de bestaande kerk had verwoest, verleende het Rijk in 1946 toestemming voor nieuwbouw. Op advies van een speciale commissie onder de bezielende leiding van de nieuw aangetreden pastoor-deken Leonard Debye besloot het kerkbestuur in 1948 in zee te gaan met de zeer ervaren Boosten. De architect ontwierp een gebouw met een aantal bijzondere elementen. De Sint-Lambertuskerk wordt door velen gezien als een hoogtepunt in zijn rijke oeuvre. In Februari 2016 is de kerk officieel aangewezen als rijksmonument.

Atrium

Meest opmerkelijk is ongetwijfeld het atrium, dat zich bevindt vóór de hoofdingang in de westgevel. Het door drie overdekte galerijen omgeven atrium is bedoeld als overgangsruimte tussen de openbare ruimte en de gewijde ruimte van de kerk. De Sint-Lambertuskerk is de enige kerk waarvoor Boosten een atrium ontwierp.

Het middenschip

Het middenschip van het kerkgebouw zelf bestaat uit een grote halruimte met zitbanken voor de gelovigen. Deze ruimte wordt aan weerszijden geflankeerd door een smalle processiegang. Het dwarsschip kent een driedeling. Centraal bevindt zich, vooruitgeschoven de kerk in, een ongewoon groot priesterkoor dat uit vier niveaus bestaat. Achter het altaar is de sacramentskapel met het tabernakel gesitueerd.

Priesterkoor

Het priesterkoor wordt afgesloten door een halfronde kooromgang. Links van het priesterkoor leidt een trap naar een deels onder het maaiveld gelegen crypte. De doopruimte bevindt zich in een ronde kapel in de noordgevel, op de overgang van atrium naar processiegang.

Klokkentoren

Het aanzien van het exterieur van de kerk wordt vooral gedomineerd door een hoge klokkentoren aan de noordzijde en in mindere mate door een aanzienlijk lagere sacramentstoren aan dezelfde zijde. De plaatsing van de klokkentoren aan de noordzijde van de kerk baarde overigens minstens evenveel opzien als het atrium: bij de vooroorlogse kerk was de klokkentoren juist aan de tegenoverliggende westzijde gesitueerd.

Beglazing

Wat betreft de aankleding van de kerk is een van de meest in het oog springende onderdelen de beglazing. Hieraan leverden gerenommeerde glaskunstenaars als Gilles Franssen, Jos ten Horn en Daan Wildschut bijdragen. Ook beeldend kunstenaar Piet Killaars drukte een stempel op het interieur van de kerk. Hij ontwierp omstreeks 1950 zowel de kapitelen van de sacramentstoren als twee houten beelden als de kerstgroep.

Bouw van de huidige kerk

De bouw van de kerk begon in het voorjaar van 1951. Op 26 augustus van datzelfde jaar volgde de officiële eerstesteenlegging. Op zaterdag 15 november 1952 werd de kerk in gebruik genomen. De consecratie van de kerk door bisschop Lemmens liet nog op zich wachten tot zondag 28 juni 1953. De op dat moment nog onvoltooide klokkentoren werd pas in 1954 volledig afgebouwd.

Bestel het boek: "De Hemel op Aarde"

Wilt u meer paramenten bekijken? Dat kan! Bestel het boek: “De Hemel op Aarde” en bekijk de hele collectie kerkschatten die de Sint-Lambertuskerk rijk is.