Beglazing

De beglazing van de Sint-Lambertuskerk kwam tot stand tussen 1952 en 1960. Het merendeel van de beschilderde vensters staat op naam van Jos ten Horn en diens leerling Gilles Franssen. Daan Wildschut nam de vensters in de doopkapel voor zijn rekening en pater Lando van den Berg die in de Mariakapel.

De door Jos ten Horn ontworpen glazen kenmerken zich door een uitbundig kleurgebruik. Hieraan valt duidelijk de sterke invloed van de gotische kerkramen van de kathedraal van Chartres vanaf te lezen. Terwijl zijn opdracht nog niet was voltooid, overleed Ten Horn plotseling in 1956. Gilles Franssen nam het werk van zijn leermeester over. Franssen zou uiteindelijk achttien glas-in-loodramen voor de nieuwe kerk vervaardigen. Zijn ramen zijn duidelijk te onderscheiden van die van Ten Horn. De vormen bij zijn ramen in het schip zijn bijvoorbeeld minder rond, de stijl is dynamischer en expressiever. Deze ramen zijn samengesteld uit lange, vlamvormige, gloedvolle stukken glas. De wijze waarop hij als het ware ‘schildert’ met stukken glas is weleens vergeleken met het werk van Marc Chagall.

Evangelisten

Maker: Jos ten Horn (1894-1956)

Datering: 1954

Materiaal: antiekglas, lood, grisaille

Afmetingen: 900 x 150 cm.

Op de vier 7,2 meter hoge glas-in-loodramen in de zuidelijke gevel heeft Jos ten Horn de vier evangelisten gesymboliseerd, van links naar rechts Marcus, Matteüs, Johannes en Lucas. De voorstellingen zijn gebaseerd op een fragment uit het boek Apocalyps of Openbaring van de apostel Johannes. Daarin beschrijft hij een visioen van de hemel. Voor de troon van God staan vier gevleugelde dieren die lijken op een leeuw, een rund, een mens en een adelaar. Als op aarde levende wezens vertegenwoordigen zij de stoffelijke wereld. Maar omdat ze tevens nabij de hemelse God mogen staan, leven ze in feite in twee werelden. In de derde eeuw leidde dit tot de opvatting dat de vier gevleugelde dieren symbool stonden voor de vier evangelisten. Sindsdien wordt de gevleugelde mens aangezien voor Matteüs, de gevleugelde leeuw voor Marcus, het gevleugeld rund voor Lucas en de gevleugelde adelaar voor Johannes.

Doopkapel

Maker: Daan Wildschut (1913-1995)

Datering: 1953

Materiaal: antiekglas, lood, grisaille

Afmetingen: 400 x 50 cm.

De ommegangen of processiegangen van de Sint-Lambertuskerk tellen in totaal negen ronde raampjes. Twee daarvan bevinden zich in de ommegang achter het koor, drie in de noordelijke ommegang aan het Sint-Lambertusplein en vier in de zuidelijke ommegang. De raampjes zijn allemaal geschonken door plaatselijke verenigingen of particulieren.

De negen vensters zijn tussen 1954 en 1956 vervaardigd door Gilles Franssen. Elk verbeeldt een heilige die op de een of andere manier een relatie heeft met de Sint-Lambertusparochie of het bisdom Roermond. Meer dan in zijn overige werk in de Sint-Lambertuskerk valt in Franssens vensters in de ommegangen de invloed te herkennen van de fameuze ramen van de kathedraal van Chartres. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de gebruikte kleuren en de weergave van de figuren.

De drie vensters in de noordelijke ommegang zijn vervaardigd in 1956 en geven Sint Remigius (geschonken door Werktuigvereniging Ons Belang), Sint Monulphus en Sint Gondulphus (geschonken door voetbalvereniging Wittenhorst) en Sint Willibrord (geschonken door de Bouwvakarbeidersbond) weer.

Bestel het boek: "De Hemel op Aarde"

Wilt u meer paramenten bekijken? Dat kan! Bestel het boek: “De Hemel op Aarde” en bekijk de hele collectie kerkschatten die de Sint-Lambertuskerk rijk is.